Rejestracja MedTrends 2017 - konferencja medyczna

Informacje o uczestniku

Adres uczelni / instytucji / firmy

Rodzaj uczestnictwa / płatność

Opcja: Student - dotyczy wyłącznie osób uczących się do 26 r.ż. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikowania statusu studenta podczas rejestracji w dniu konferencji (Patrz: Regulamin). Rejestracja studencka na II dzień konferencji jest bezpłatna, nie obejmuje udziału w Bankiecie MedTrends.

Opcja: Uczestnik – obejmuje udział w konferencji MedTrends.

Wszystkie pakiety obejmują rejestrację, materiały zjazdowe oraz udział w przerwach kawowych i lunchu.

Opłata za uczestnictwo wynosi: 100zł

Dane do faktury

Dane do wysyłki faktury

Informacje dodatkowe

Akceptacja regulaminu i postanowień Pobierz regulamin

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Kardio-Med Silesia Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu (ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C , 41-800 Zabrze) zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych, w celu rejestracji na konferencję. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C , 41-800 Zabrze. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na konferencję. Informujemy także, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także do odwołania zgody.*
  2. W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie zaproszeń na szkolenia/konferencje/seminaria i materiałów informacyjnych drogą elektroniczną.
  3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014..1182), oświadczam, że dobrowolnie przekazuję swoje dane i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) ul. Marii Curie - Skłodowskiej 10c, KRS: 0000396540 w celach informacyjnych i marketingowych w szczególności przesyłania aktualnych informacji handlowych. Wiem o prawie wglądu do moich danych i ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu do ich przetwarzania.

Udział w imprezie oznacza zgodę na wykorzystywanie oraz publikację wizerunku w celach marketingowych podczas realizacji zdjęciowej i filmowej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 pozycja 883). Materiały zostaną zamieszczone stronie internetowej konferencji, profilu MedTrends na portalu Facebook oraz YouTube, oraz w innych materiałach promujących wydarzenie.

* pola wymagane